Foto: Maja brand. SOS Barnbyar Ukraina
Foto: Maja brand

Vi stödjer SOS Barnbyar

Sedan 1991 har vi bidragit till SOS Barnbyars arbete för utsatta barn i Ryssland, Lettland, Estland och Ukraina.

 

sos-barnbyar-logo-300x50

#UPPDRAGUKRAINA

Daniela Följde med oss till SOS Barnbyar i Ukraina!

Svenska LantChips har funnits sedan 1991, lika länge har vi varit med och stöttat SOS Barnbyar. Daniela Nasteska Olsson (@discoveringtheplanet) fick följde med oss och SOS Barnbyar på en resa för att besöka en barnby i Kiev, Ukraina. Daniela vann resan genom en tävling vi arrangerade för några år sedan. Resan ser vi som ytterligare en chans att tillsammans med Daniela stödja SOS Barnbyar genom att berätta om deras viktiga arbete och barnens utsatthet.

”Det finns i landet 100 000 placerade barn. ”Social orphans”. Det innebär att barnen inte är föräldralösa, men de tas hand om av andra än sina föräldrar. HIV är ett jätteproblem här och peakar mest i världen. Och en anledning är det stora drogmissbruk som finns här kopplat till dåligt heroin. Barnen far väldigt illa både psykiskt och fysiskt. Något som SOS Barnbyar försöker göra något åt.”

Läs Danielas reseberättelser:

Foto: Maja Brand